ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI

1

Ezan ve kmetin arkasından bu dua okunur.

Allahmme rabbe hazihi'd-davet'it-tmmeh, ve's-salti'l-kaimeh, ti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l liyeh, ilah veb'ashu makmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke l tuhlifu'l-md.

2

Öğlen Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullh, estağfirullh, estağfirullh el-azym el-kerm, ellez l ilhe ill h, el-hayy'el kayym, ve etb ileyh. Allhumme ente's-selm ve minke's-selm, tebrekte y zelcelli ve'l-ikrm

3

Arkasından "Salten Tncin" ya da "Salt-ı Mnciye" olarak bilinen du okunur.

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al li seyyidin Muhammed. Salten tuncn bih min cemil ahvli ve'l-ft. Ve takdlen bih cemi'l-hct. Ve tutahhirun bih min cem'ıs-seyyit. Ve terfeun bih indeke led-deract. Ve tbelliğun bih aksa'l-gyt. Min cem'il-hayrti fi'l-hyti ve bade'l-memt. Âmin y mcib'ed-deavt, ve'l-hamd lillhi rabb'il-lemin.

7

İki rek'at snnet kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Allahmme salli al seyyidin Muhammed. Subhnallhi ve'l-hmd lillhi ve l ilhe illallh vallhu ekber, ve l hvle ve l kuvvete ill billhi'l-aliyy'l-azym

8

Ayete'l Krsi okunduktan sonra tesbih ekilir.

33 Subhnallh,
33 Elhamdulillh,
33 Âllhuekber.

9

Tesbihlerden sonra

L ilhe illallhu vahdehu l şerike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit, ve hve hayyun l yemt, biyedihi'l-hayr ve hve al klli şeyin kadir ve ileyhi'l-masyr denir ve namazın duası yapılır.

10

Dudan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namzından sonra 100 defa okunabilir) L ilhe illllh okunur. Sonra  Muhammede'r- reslullhi sallallh tel leyhi ve sellem denir.

11

Besmele ekilip;

İnnallhe ve meliketeh yusallne alennebiyy; y eyyhellezine menu, sall aleyhi ve sellimu teslm yeti okunup Lebbeyk denir.

12

Mteakiben;

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesran kesr,

Salli ve sellim y rabbi al hbibike muhammedin ve al cem'il-enbiyi ve'l-mrseln, ve al li kllin ve shbi kllin ecmin, mn, velhmdulillhi rbbi'l-lemn.

denir

13

Mteakiben;

Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Rasllallh
Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Habballh
Elf elfi sltin ve elf elfi selmin leyke y emne vahyillh

Allahumme salli ve sellim ve brik al seyyidin Muhammedin ve al lihi ve ashbih, biadedi evrki'l-eşcr ve emvci'l-bihr ve katarti'l-emtr. Vğfirlen verhamn ve'l-tfbin ve bi stdin ve vlideyn ve bi talebeti rasili'n-nuru's-sadıkyne y ilahen bi klli saltin minh eşhedhen l ilhe illallh ve eşhed enne muhammeder-rasllullhi sallallhu tel leyhi ve sellem denir.

Mteakiben İsmi Âzm Duası okunur

Bismillhirrahmnirrahiym.

Y Cemilu Y Allh

Y Karbu Y Allh

Y Mcbu Y Allh

Y Habbu Y Allh

Y Rafu Y Allh

Y Atfu Y Allh

Y Marfu Y Allh

Y Latf Y Allh

Y Azym Y Allh

Y Hannn Y Allh

Y Mennn Y Allh

Y Deyyn Y Allh

Y Subhn Y Allh

Y Emn Y Allh

Y Brhn Y Allh

Y Sultn Y Allh

Y Mste'n Y Allh

Y Muhsin Y Allh

Y Mteal Y Allh

Y Rahmn Y Allh

Y Rahm Y Allh

Y Kerm Y Allh

Y Mecd Y Allh

Y Ferd Y Allh

Y Vitru Y Allh

Y Ehad Y Allh

Y Samed Y Allh

Y Mahmdu Y Allh

Y Sadıka'l-vdi Y Allh

Y Âliyy Y Allh

Y Ganiyy Y Allh

Y Şf Y Allh

Y Kf Y Allh

Y Muf Y Allh

Y Bk Y Allh

Y Hd Y Allh

Y Kdiru Y Allh

Y Stiru Y Allh

Y Kahhru Y Allh

Y Cebbru Y Allh

Y Gaffru Y Allh

Y Fetthu Y Allh

 

 

Eller aılır, Y rabbe's-semvti ve'l-ard, y zelcelli ve'l-ikrm. Eselke bi hakkı hzihi'l-esmi kllih en tslliye al seyyidin Muhammedin ve al li Muhammed, verham Muhammeden kem salleyte ve sellemte ve brekte ve rhimte ve terahhamte al ibrhme ve al li ibrhime fil alemin. Rabben inneke hamdun mecid. Birhmetike y erhme'r-rhimin. Velhamd lillhi rabbi'l-lemin denir.

E'uz besmele ekilerek "Lekad sadakallah" aşri okunur.