İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI

1

Ezan ve kmetin arkasından bu dua okunur.

Allahmme rabbe hazihi'd-davet'it-tmmeh, ve's-salti'l-kaimeh, ti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l liyeh, ilah veb'ashu makmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke l tuhlifu'l-md.

2

İkindi Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullh, estağfirullh, estağfirullh el-azym el-kerm, ellez l ilhe ill h, el-hayy'el kayym, ve etb ileyh. Allhumme ente's-selm ve minke's-selm, tebrekte y zelcelli ve'l-ikrm

3

Arkasından "Salten Tncin" ya da "SaltMnciye" olarak bilinen du okunur.

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al li seyyidin Muhammed. Salten tuncn bih min cemil ahvli ve'l-ft. Ve takdlen bih cemi'l-hct. Ve tutahhirun bih min cem'ıs-seyyit. Ve terfeun bih indeke led-deract. Ve tbelliğun bih aksa'l-gyt. Min cem'il-hayrti fi'l-hyti ve bade'l-memt. Âmin y mcib'ed-deavt, ve'l-hamd lillhi rabb'il-lemin.

7

Daha sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Allahmme salli al seyyidin Muhammed. Subhnallhi ve'l-hmd lillhi ve l ilhe illallh vallhu ekber, ve l hvle ve l kuvvete ill billhi'l-aliyy'l-azym

8

Ayete'l Krsi okunduktan sonra tesbih ekilir.

33 Subhnallh,
33 Elhamdulillh,
33 Âllhuekber.

9

Tesbihlerden sonra

L ilhe illallhu vahdehu l şerike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit, ve hve hayyun l yemt, biyedihi'l-hayr ve hve al klli şeyin kadir ve ileyhi'l-masyr denir ve namazın duası yapılır.

10

Dudan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa
L ilhe illllh okunur. Sonra  Muhammede'r- reslullhi sallallh tel leyhi ve sellem denir.

11

Besmele ekilip;

İnnallhe ve meliketeh yusallne alennebiyy; y eyyhellezine menu, sall aleyhi ve sellimu teslm yeti okunup Lebbeyk denir.

12

Mteakiben;

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesran kesr,

Salli ve sellim y rabbi al hbibike muhammedin ve al cem'il-enbiyi ve'l-mrseln, ve al li kllin ve shbi kllin ecmin, mn, velhmdulillhi rbbi'l-lemn.

denir

13

Mteakiben;

Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Rasllallh
Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Habballh
Elf elfi sltin ve elf elfi selmin leyke y emne vahyillh

Allahumme salli ve sellim ve brik al seyyidin muhammedin ve al lihi ve ashbih, biadedi evrki'l-eşcr ve emvci'l-bihr ve katarti'l-emtr. Vğfirlen verhamn ve'l-tfbin ve bi stdin ve vlideyn ve bi talebeti rasili'n-nuru's-sadıkyne y ilahen bi klli saltin minh eşhedhen l ilhe illallh ve eşhed enne muhammeden rasllullhi sallallhu tel leyhi ve sellem denir.

Mteakiben Tercme-i İsm-i Âzm Duası okunur

Bismillhirrahmnirrahiym.

Subhaneke

ya Allh

tealeyte

y Rahman

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Rhiym

tealeyte

y Kerim

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Hmid

tealeyte

y Hkim

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Mecid

tealeyte

y Melik

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Kudds

tealeyte

y Selm

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Mmin

tealeyte

y Mheymin

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Âziz

tealeyte

y Cebbr

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Mtekebbir

tealeyte

y Hlık

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Evvel

tealeyte

y Âhir

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya zhir

tealeyte

y Btın

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Bri

tealeyte

y Musvvir

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Tevvb

tealeyte

y Vehhb

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Bis

tealeyte

y Vris

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Kdim

tealeyte

y Mukim

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Ferd

tealeyte

y Vitr

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Nur

tealeyte

y Settr

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Celil

tealeyte

y Cemil

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Khir

tealeyte

y Kdir

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Melik

tealeyte

y Muktedir

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Alim

tealeyte

y Âllm

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Aziym

tealeyte

y Gfur

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Hlim

tealeyte

y Vedud

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Şehid

tealeyte

y Şhid

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Kebir

tealeyte

y Mtel

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Nur

tealeyte

y Ltif

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Semi'

tealeyte

y Kefil

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Krib

tealeyte

y Bsiyr

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Hkk

tealeyte

y Mbin

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Ruf

tealeyte

y Rhiym

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Thir

tealeyte

y Mtehhir

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Mcemmil

tealeyte

y Mufddil

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Mzhır

tealeyte

y Mnim

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Deyyn

tealeyte

y Sultn

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Hnnn

tealeyte

y Mennn

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Ehd

tealeyte

y Smed

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Hyy

tealeyte

y Kyyum

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Adl

tealeyte

y Hkem

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Subhaneke

ya Ferd

tealeyte

y Kudds

ecirn mine'n-nr bi afvike y Rahmn

Eller aılır, Subhneke hiyyen şerhiyyen tealeyte l ilhe ill ente ecirn ve ecir stden ve vlideyn ve rufeken ve kriben ve ahbbene'l-mminne'l-muhlisyne mine'n-nr ve min klli nr (eller aşağıya evrilir) vahfazn minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insn ve min şerri'l-bidti ve'd-dalleti ve'l-ilhdi ve't-tuğyn (eller yukrı evrilir) bi fvike y Mcir, bi fadlike y Gaffr, bi rahmetike y erhame'r-rhimn.

Allhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrr, bişefati nebiyyike'l-muhtar. Amn ve'l-hamdlillhi rabbi'l-lemin.

E'uz besmele ekilerek "Nebe Suresi (Amme)" okunur.