AKŞAM NAMAZI TESBİHATI

1

Ezan ve kmetin arkasından bu dua okunur.

Allahmme rabbe hazihi'd-davet'it-tmmeh, ve's-salti'l-kaimeh, ti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l liyeh, ilah veb'ashu makmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke l tuhlifu'l-md.

2

Akşam Namazının rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullh, estağfirullh, estağfirullh el-azym el-kerm, ellez l ilhe ill h, el-hayy'el kayym, ve etb ileyh. Allhumme ente's-selm ve minke's-selm, tebrekte y zelcelli ve'l-ikrm

3

Arkasından "Salten Tncin" ya da "Salt-ı Mnciye" olarak bilinen du okunur.

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al li seyyidin Muhammed. Salten tuncn bih min cemil ahvli ve'l-ft. Ve takdlen bih cemi'l-hct. Ve tutahhirun bih min cem'ıs-seyyit. Ve terfeun bih indeke led-deract. Ve tbelliğun bih aksa'l-gyt. Min cem'il-hayrti fi'l-hyti ve bade'l-memt. Âmin y mcib'ed-deavt, ve'l-hamd lillhi rabb'il-lemin.

4

İki rek'at snneti mteakip, 1 def'a

Amenn biennehu denir.

5

Mteakiben 9 def'a

L ilhe illallhu vahdehu l şerike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit; biyedihi'l-hayr ve hve al klli şeyin kadir denir. Onuncusunda L ilhe illallhu vahdehu l şerike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit ve hve hayyun l yemt biyedihi'l-hayr ve hve al klli şeyin kadirve ileyhi'l-masyr eklenir.

6

Tevbe istiğfr dusı okunur.Eller aılır ancak avu ileri yere bakar.

Allhmme ecirn mine'n-nr (3-5 vey 7 def)
Allhmme ecirn min klli nr.
Allhmme ecirn min fitneti'd-dniyyeti ve dnyeviyyeh
Allhmme ecirn min fitneti ahiri'z-zamn
Allhmme ecirn min fitneti'l-mesihi'd-deccli ve's-sufyn
Allhmme ecirn mine'd-dallti ve'l-bıd'ıyyti ve'l-beliyyt
Allhmme ecirn min şerri'n-nefsi'l-emmreh
Allhmme ecirn min şurri'n-nfsi'l-emmrati'l-firvniyyeh
Allhmme ecirn min şerri'n-nis
Allhmme ecirn min bel'in-nis
Allhmme ecirn min fitneti'n-nis
Allhmme ecirn min azbi'l-kbr
Allhmme ecirn min azbi'l-yevmi'l-kıymeh
Allhmme ecirn min azbi cehennem
Allhmme ecirn min zbi kahrik
Allhmme ecirn min nri kahrik
Allhmme ecirn min azbi'l-kabri ve'n-nrn
Allhmme ecirn mine'r-riyi ve's-sumti ve'l-ucubi ve'l-fhr
Allhmme ecirn min tecvuzi'l-mlhidyn
Allhmme ecirn min şerri'l-munfıkyn
Allhmme ecirn min fitneti'l-fsıkyn

Allhmme ecirn ve ecir vlideyn ve talebete rasili'n-nru's-sdıkyne fi hizmeti'l-kurni ve'l-imn, ve ahbbene'l-mminne'l-muhlisyne ve akrıben ve ecdden mine'n-nr (Eller yukarı evrilir)Bi afvike y mcir bi fadlike y gffr. Âllhmme edhılne'l-cennete mea'l-ebrr. Âllhumme edhılne'l-cennete me'l-ebrr. Allhumme edhıln ve edhı'l-stden Said-i Nurs radıyallahu anh ve vlideyn ve talebete rasili'n-nru ve ıhvnen ve ehvaten ve akriben ve ecdden ve ahbbene'l-mminne'l-muhlisyne fi hizmeti'l-imni ve'l-kurn, el cennete me'l-ebrr, salli al nebiyyike'l-muhtar ve lihi'l-athr ve ashbihi'l-ahyr ve sellim mdme'l-leyl ve'n-nehr. Âmin, ve'l-hamd lillhi rabbi'l-lemin.

7

Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Subhnallhi ve'l-hmd lillhi ve l ilhe illallh vallhu ekber, ve l hvle ve l kuvvete ill billhi'l-aliyy'l-azym

8

Ayete'l Krsi okunduktan sonra tesbih ekilir.

33 Subhnallh,
33 Elhamdulillh,
33 Âllhuekber.

9

Tesbihlerden sonra

L ilhe illallhu vahdehu l şerike leh, leh'l-mlk ve leh'l-hmd yuhyi ve yumit, ve hve hayyun l yemt, biyedihi'l-hayr ve hve al klli şeyin kadir ve ileyhi'l-masyr denir ve namazın duası yapılır.

10

Dudan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa L ilhe illllh okunur. Sonra  Muhammede'r- reslullhi sallallh tel leyhi ve sellem denir.

11

Besmele ekilip;

İnnallhe ve meliketeh yusallne alennebiyy; y eyyhellezine menu, sall aleyhi ve sellimu teslm yeti okunup Lebbeyk denir.

12

Mteakiben;

Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir,
Allhmme slli al seyyidin Muhammedin ve al ali seyyidin muhammedin biadedi klli din ve devin ve brik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesran kesr,

Salli ve sellim y rabbi al hbibike muhammedin ve al cem'il-enbiyi ve'l-mrseln, ve al li kllin ve shbi kllin ecmin, mn, velhmdulillhi rbbi'l-lemn.

denir

13

Mteakiben;

Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Rasllallh
Elf elfi saltin ve elf elfi selmin leyke y Habballh
Elf elfi sltin ve elf elfi selmin leyke y emne vahyillh

Allahumme salli ve sellim ve brik al seyyidin muhammedin ve al lihi ve ashbih, biadedi evrki'l-eşcr ve emvci'l-bihr ve katarti'l-emtr. Vğfirlen verhamn ve'l-tfbin ve bi stdin ve vlideyn ve bi talebeti rasili'n-nuru's-sadıkyne y ilahen bi klli saltin minh eşhedhen l ilhe illallh ve eşhed enne muhammeden rasllullhi sallallhu tel leyhi ve sellem denir.

Mteakiben İsm-i Âzm Duası okunur

Bismillhirrahmnirrahiym

Y Cemilu Y Allh

Y Karbu Y Allh

Y Mcbu Y Allh

Y Habbu Y Allh

Y Rafu Y Allh

Y Atfu Y Allh

Y Marfu Y Allh

Y Latf Y Allh

Y Azym Y Allh

Y Hannn Y Allh

Y Mennn Y Allh

Y Deyyn Y Allh

Y Subhn Y Allh

Y Emn Y Allh

Y Brhn Y Allh

Y Sultn Y Allh

Y Mste'n Y Allh

Y Muhsin Y Allh

Y Mteal Y Allh

Y Rahmn Y Allh

Y Rahm Y Allh

Y Kerm Y Allh

Y Mecd Y Allh

Y Ferd Y Allh

Y Vitru Y Allh

Y Ehad Y Allh

Y Samed Y Allh

Y Mahmdu Y Allh

Y Sadıka'l-vdi Y Allh

Y Âliyy Y Allh

Y Ganiyy Y Allh

Y Şf Y Allh

Y Kf Y Allh

Y Muf Y Allh

Y Bk Y Allh

Y Hd Y Allh

Y Kdiru Y Allh

Y Stiru Y Allh

Y Kahhru Y Allh

Y Cebbru Y Allh

Y Gaffru Y Allh

Y Fetthu Y Allh

 

 

Eller aılır, Y rabbe's-semvti ve'l-ard, y zelcelli ve'l-ikrm. Eselke bi hakkı hzihi'l-esmi kllih en tslliye al seyyidin Muhammedin ve al li Muhammed, verham Muhammeden kem salleyte ve sellemte ve brekte ve rhimte ve terahhamte al ibrhme ve al li ibrhime fil alemin. Rabben inneke hamdun mecid. Birhmetike y erhme'r-rhimin. Velhamd lillhi rabbi'l-lemin denir.

E'uz besmele ekilerek Haşr Suresinin son beş ayeti "L yestev" okunur.